ادرس:ایران-تهران-کیلوتر 28 جاده مخصوص کرج -بین گرمدره و کلاک – جنب پل مترو – شرکت سامان کانتین

Address:Iran-Tehran-28 Km Makhsous Roud

Tel:+98{26}323 093 71-5

Fax:+98{26}323 033 34

Gmail:saeid.moradi99@gmail